Inauguracja realizacji LSR 2014-2020

29 czerwca 2016 roku w Sulnowie odbyła się Konferencja podczas, której oficjalnie zainaugurowaliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) na obszarze  11 gmin powiatu świeckiego.

Spotkanie rozpoczął i powitał uczestników oraz zaproszonych gości prezes zarządu p. Zdzisław Plewa.

Spośród zapraszanych gości w konferencji wzięli udział:

p. Bartosz Szymański Z-ca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,

Przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: p. Mariusz Kiernozek, p. Renata Masłowska, p. Katarzyna Bąk,

p. Anna Dybowska Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

p. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu Świeckiego,

Hanna Łowicka – Dyrektor Biura Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

Halina Dąbrowska – Powiatowy Ośrodek KPODR Minikowo,

Spotkanie było okazją do podziękowania osobom, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu  LSR w zespołach ds. opracowywania LSR.

W dalszej części kierownik biura LGD p. Katarzyna Lipowiec zaprezentowała założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w tym harmonogram planowanych naborów.

Następnie uczestniczy mogli wysłuchać interesującego wykładu p. Piotra Tomaszewskiego „Better togheder RLKS”.

Uroczystość zakończono występem artystycznym Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie oraz degustacją potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD, pracowników biura oraz produktów od lokalnych małych producentów soków, serów i wędlin.

Prezentacje przedstawione w ramach konferencji inauguracyjnej: