Festiwal Trzech Kultur Kociewie-Kaszuby-Kujawy po sąsiedzku

W minioną niedzielę 25 września 2016r. na terenie Wioski Chlebowej w Janiej Górze Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wraz z partnerami zorganizowała po raz pierwszy „Festiwal Trzech Kultur – Kociewie – Kaszuby – Kujawy – po sąsiedzku” 

Inspiracją do zorganizowania wydarzenia było przypadające na ten rok 150 – lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Dlatego też w ramach realizacji projektu  dofinansowanego w ramach Konkursu „Wieś na weekend’2016” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017 wspólnie przedstawiciele trzech regionów : Kociewia, Kaszub i Kujaw świętowali tez zacny jubileusz.

fot. Magdalena Potulska

Wśród wystawców reprezentujących trzy regiony były Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu (Jeżewo, Świekatowo, Bukowiec, Korytowo, Miedzno i Wery), z obszaru Kociewia powiat tczewski Koło Gospodyń Wiejskich z Czarlina wraz z Pracownią Haftu i Szydełkowania przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie natomiast z powiatu starogardzkiego KGW z Nowego Wieca. Region Kujaw przybliżyły nam panie z KGW z Bronisławia. Barwność i tradycje Kaszub prezentowały KGW z Bolszewa i Chwaszczyna.

Na każdym stoisku prezentowano charakterystyczne dla danego regionu potrawy i stroje, hafty i obyczaje czy eksponaty muzealne używane przez panie w gospodarstwie domowym, przemyśle i rolnictwie na przestrzeni 150 lat. 

Podczas festiwalu uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda pieczenie chleba, haftowanie, smażenie powideł, ubijanie masła. 

W trakcie trwania Festiwalu mogliśmy wysłuchać prelekcji „Rozwój i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych szansą rozwoju obszarów wiejskich i kreowania miejsc pracy” wygłoszoną przez p. Agnieszkę Kowalkowską dyrektor K-POT, natomiast o „Różnorodności kulturowej sąsiadujących regionów” mówili : prof. Maria Pająkowska – Kensik ( Kociewie), dr Jacek Lindner (Kujawy) oraz p. Bernard Hinz (Kaszuby) który swoją prelekcję wzbogacił o pokaz zażywania tabaki. 

Festiwal urozmaiciły różnorodne występy zespołów:

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie 
 • Świeckie Gzuby 
 • Zespół Pieśni i Tańca Kociewie Retro 
 • p. Beata Górska – Występ gadka Kociewska
 • Zespół Bronisławianki w ramach stoiska
 • Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Psiotrowe Dziywuchy” z Morzeszczyna 
 • KGW Bolszewo 
 • Zespół Wokalny „Kaszubki”, Grupa Taneczna „ROSA”  oraz skecz „wakacje u Babci”  prezentowane przez KGW Chwaszczyno

Członkowie zespołu pokazali nam piękne i barwne stroje ludowe oraz zaprezentowali gwarę poszczególnych regionów. 

Dodatkową atrakcją dla Wystawców były zorganizowane podczas Festiwalu konkursy. Jednym z nich był konkurs kulinarny na najlepsze kluski ziemniaczane, nagrodzeni w tej kategorii zostali:

 • I miejsce - KGW Świekatowo
 • II miejsce - KGW Lipia Góra
 • III miejsce- KGW Ciemniki 
 • IV miejsce - KGW Bukowiec 
 • V miejsce - KGW Korytowo

Drugim konkursem był Konkurs na najciekawsze stoisko, które odzwierciedlało 150 lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich, nagrodzeni: 

 • I miejsce - KGW Chwaszczyno 
 • II miejsce - KGW Czarlin
 • III miejsce- KGW z Bronisławia
 • IV miejsce - KGW Bolszewo
 • V miejsce - KGW Jeżewo

Dorośli i dzieci brali udział w zorganizowanych quizach w których odpowiadali na pytania związane z charakterystyką prezentowanych podczas Festiwalu regionów. 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji Festiwalu  tj. min. Gminie Świekatowo, Towarzystwu Rozwoju Gminy Świekatowo, OSP Lubiana Lipiny, Starostwu Powiatowemu w Świeciu, Gminie Jeżewo, OKSiR Świecie, Przedsiębiorstwu Eko Wisła jak również tym podmiotom, które umożliwiły udział KGW w naszym Festiwalu tj. Kociewskie Forum Kobiet, LOT Serce Kaszub, LGD razem dla Powiatu Radziejowskiego, LGD „Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia”, Gminie Żukowo, Gminie Wejherowo.

Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz panu Staroście Franciszkowi Koszowskiemu za objęcie imprezy patronatem.

Mamy nadzieję, że wydarzenie zostało przez uczestników pozytywnie odebrane, podniosło poziom naszej wiedzy na temat różnorodności tym trzech regionów i stanowić będzie dopiero początek spotkań w ramach sąsiadujących kultur. 

Wydarzenie dofinansowano z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia Nasze działania - Inne Projekty galeria