Szkolenie dla Rady z Innowacji

12 maja 2017 roku w siedzibie LGD odbyło się szkolenie dla członków Rady "Innowacyjność – pojęcie, rodzaje, poziomy z uwzględnieniem działań planowanych w ramach LSR".