Zapraszamy do konsultacji

W związku aktualizacją/uzupełnieniem kryteriów wyboru operacji dotyczących zakresów tematycznych finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po uwagach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 16 maja 2017 r.

zapraszamy mieszkańców LGD do konsultacji w/w kryteriów

Panelu Konsultacyjnym zamieszczono materiał do konsultacji.