Ruszyły Mobilne Punkty Informacjne

Od miesiąca lipca ruszamy z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi, w których pracownicy LGD będą informować Państwa o założeniach lokalnej strategii rozwoju, możliwościach i zasadach dofinansowania oraz innych działaniach podejmowanych przez LGD. Będzie można pobrać materiały informacyjne i skorzystać z działań animacyjnych dla dzieci.

1 lipca 2017 r. gościliśmy na XXIII Dniach Osia z Mobilnym Punktem Informacyjnym. Na naszym stoisku prezentowaliśmy uczestnikom imprezy działalność LGD, zainteresowanych zapoznaliśmy z naszą ofertą i założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualnymi naborami wniosków na poszczególne działania. Dodatkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez nas animacje, szczególnie dzieci chętnie z nami współpracowały i brały udział we wspólnej zabawie. 

Kolejny Mobilny Punkt Informacyjny w Bukowcu – 15 lipca 2017 r. podczas Dni Gminy Bukowiec. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.