Drukuj
Odsłony: 321

Piknik Animacyjny w Błądzimiu

W minioną sobotę 23 czerwca 2018 r. w Błądzimiu – gmina Lniano – Lokalna Grupa Działania zorganizowała wydarzenie tematyczne „PIKNIK ANIMACYJNY Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Piknik stał się miejscem zajęć animacyjnych propagujących Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w zakresie przedsięwzięć, na jakie potencjalni beneficjenci mogą pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspierających politykę rozwoju obszarów wiejskich. Wydarzenie połączone zostało z obrzędem Nocy Świętojańskiej, co przyciągnęło mieszkańców obszaru LSR oraz turystów. 

Na wydarzeniu zapewniono uczestnikom wsparcie informacyjno-promocyjne o LSR połączone z możliwością wzięcia udziału w konkursie wiedzy o LGD i LSR, w którym nagrodami były gadżety promocyjne LGD. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. LGD zapewnił również prowadzącego wydarzenie, który na bieżąco informował uczestników o atrakcjach i działaniach animacyjnych przygotowanych przez LGD. Nie zabrakło również zajęć animacyjnych dla dzieci, w tym dmuchańce, malowanie twarzy, zajęcia rękodzielnicze i konkursy z nagrodami. W tle wydarzenia słychać było występy zespołów wokalnych, chóru Cecylia z Drzycimia oraz dźwięków syren strażackich. Uczestnikom zapewniono również catering w postaci produktów lokalnych. 

Nie zabrakło również atrakcji związanych z obrządkiem Nocy świętojańskiej, będącej przykładem zachowania tradycji lokalnych: zorganizowano konkurs na wianek świętojański, poszukiwanie kwiatu paproci, puszczanie wianków na taflę jeziora oraz świętojańskie ognisko. 

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.