Spotkanie informacyjne 

W związku z planowanymi w tym roku naborami na Rewitalizację społeczno-gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  LGD przeprowadziła w dniu 19 września 2018 r. spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców w zakresie warunków przyznania pomocy. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Spotkanie prowadzili pracownicy LGD p. Zdzisław Plewa, p.Katarzyna Lipowiec i p. Sabina Noetzelmann.

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.