Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców projektu grantowego EFS

W związku z uruchomieniem pięciu Ogłoszeń o naborze wniosków na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), LGD przeprowadziła w dniu 18 października 2018 r. spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Spotkanie prowadziła p. Sabina Noetzelmann. W załączeniu prezentacja ze spotkania.

Na spotkaniu gościliśmy, z krótką prezentacją oferty, firmę, która stworzyła aplikację mobilną Zbierz drużynę, stanowiącą katalog interaktywnych gier terenowych, które można uruchomić natychmiast. Scenariusze gier są różnorodne, od przygodowych, przez kryminalne, na fantastycznych kończąc. Aplikacja może być wykorzystana w celach typowo rozrywkowych, integracyjnych oraz turystycznych – prezentacja miała na celu zainteresowanie potencjalnych Grantobiorców jedną z form wsparcia aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Z ofertą można zapoznać się na stronie Zbierz Drużynę

Osoby zainteresowane grantami zapraszamy do zakładki NABORY – AKTUALNE celem zapoznania się z Ogłoszeniami o naborze wniosków oraz z dokumentacją projektową. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie zapraszamy na warsztaty z przygotowania wniosku o powierzenie grantu, które planujemy na dzień 29 października 2018r. od godz. 10:00 w siedzibie LGD.