Drukuj
Odsłony: 405

Podsumowaliśmy działania Lokalnej Grupy Działania w latach 2016-2018

W minioną sobotę ( 01 grudnia 2018 r.) odbyło się wydarzenie tematyczne Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  pn. „LGD animatorem rozwoju społeczno – gospodarczego”. 

Wydarzenie miało na celu promocję Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” (LSR) w tym informowanie o naborach wniosków.  W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD oraz zaproszeni goście w tym p. Bartosz Szymański Pełnomocnik Marszałka ds. koordynacji RLKS i p. Barbara Studzińska Starosta Świecki.

2018 rok jest pierwszym etapem podsumowania wdrażania strategii. W tych dwóch pierwszych latach wdrażania LSR udało się ogłosić 18 naborów na 11 różnych działań takich jak premie na rozpoczęcie działalności, dotacje dla istniejących firm, wsparcie na działania w zakresie infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej czy granty na działania społeczne i środki na rewitalizacje społeczno-gospodarczą. To był bardzo pracowity okres. Ogólnie od LGD wpłynęło 120 wniosków, które należało przeanalizować i ocenić.

W okresie 2016-2018 LGD przeprowadziła szereg działań animacyjnych dla lokalnej społeczności. Odbyło się blisko 30 spotkań/szkoleń w których uczestniczyło ponad 500 osób. Organizowaliśmy wyjazdy studyjne, wydarzenia tematyczne czy też odwiedzaliśmy mieszkańców na naszym obszarze działania z Mobilnym Punktem Informacyjnym (zorganizowano 12 takich punktów). 

Atrakcją wydarzenia był Mini Turniej Kół Gospodyń Wiejskich obszaru Lokalnej Grupy Działania. Działanie animacyjne miało na celu pokazanie tradycji obszaru, popularyzowanie lokalnej twórczości i zachowanie dziedzictwa lokalnego. Podczas turnieju przedstawicielki dziewięciu KGW oceniane były w dwóch konkurencjach: kulinarnej (danie słone + słodkie) oraz artystycznej. 

Udział w wydarzeniu wzięły następujące Koła Gospodyń Wiejskich:

1. Gminne Koło Gospodyń Wiejskich JEŻEWO 

2. POLSKI KONOPAT

3. MIEDZNO

4. BUKOWIEC

5. WIELKIE STWOLNO

6. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich na Rzecz Rozwoju Wsi i Okolic „TOPOLANKI”

7. „BRZEŹNIANKI”

8. KORYTOWO

9. BRATWIN

Turniej wygrało Gminne Koło Gospodyń Wiejskich Jeżewo, uzyskując najwyższą sumę punktów z wszystkich kategorii. 

W konkurencji kulinarnej największą ilość punktów zdobyło Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich na rzecz rozwoju Wsi i Okolic „TOPOLANKI”, natomiast artystycznej Gminne Koło Gospodyń Wiejskich Jeżewo. Uczestnicy i widzowie byli pod wielkim wrażeniem różnorodności i dynamizmu wydarzenia i podkreślali potrzebę organizacji tego typu wydarzeń w przyszłości. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Download this file (prezentacja.pdf)prezentacja.pdf[ ]6436 kB