Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy

Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

W dniu 11 grudnia 2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" dokonała oceny i wyboru projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w zakresie tematycznym: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza. 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostanie przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dostępnej na stronie internetowej LGD: www.lgdswiecie.pl