Drukuj
Odsłony: 332

Nabór na rewitalizację

W dniu 22 lutego 2019 r. LGD ogłosiła kolejny nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektową:

Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem konkursu nadanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19 link: mojregion

oraz na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: III/RPO/EFRR/2019 Aktualne Nabory