Rozmawialiśmy o przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Za nami pierwsze w tym roku wydarzenie tematyczne.

W dniu 28 marca 2019 r. gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu gdzie hasłem przewodnim wydarzenia było Przeciwdziałanie zmianom klimatu „Mamy mało czasu” .

Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (2)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (2)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (3)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (3)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (4)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (4)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (5)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (5)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (6)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (6)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (7)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (7)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (8)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (8)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (9)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (9)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (10)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (10)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (11)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (11)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (12)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019 (12)
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019
Wydarzenie tematyczne 28-03-2019
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Podczas spotkania przedstawiciele: Bractwa Czarnej Wody, Urzędu Gminy w Osiu, Nadleśnictwa Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Osiu przybliżyli nam szerokie zagadnienie jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, wskazali nam zagrożenia wynikające z zaniedbywania naszego klimatu oraz ich  destrukcyjny wpływ na środowisko. Prelegenci pouczyli nas i wskazali nasze możliwości w zakresie ochrony środowiska.

Tematyka wydarzenia nie była przypadkowa, w ramach środków LGD można pozyskać dofinansowanie na działania edukacyjne w zakresie Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu.

Tradycyjnie już niesamowitym powodzeniem cieszyło się stoisko Lokalnej Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, gdzie podczas wydarzenie tematycznego przedstawiciele LGD prowadzili konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Działania, a także informowali o prowadzonych aktualnie konkursach wynikających z naszej LSR.

Nad treścią merytoryczną wystąpień oraz częścią organizacyjną wydarzenia tematycznego czuwali przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.