Drukuj
Odsłony: 229

Zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji dokumentu „Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)” za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego LSR 2014-2020.