Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

W związku z koniecznością dostosowania Planu Komunikacji do aktualnych wymogów Urzędu Marszałkowskiego oraz przeanalizowania planowanych działań w kontekście planowanych do osiągnięcia wskaźników i celów LSR.

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w Planie Komunikacji

za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego