Drukuj
Odsłony: 151

W Warlubiu zakończyli projekt grantowy z EFS

W dniu 24 września 2019 r. byliśmy na spotkaniu podsumowującym projekt objęty grantem pt. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” realizowany przez Gminę Warlubie wspomaganą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu. Kwota przyznanego grantu wyniosła 94 647,50 zł, projekt objął wsparciem społeczno- zawodowym 9 kobiet i mężczyzn, mieszkańców gminy Warlubie, stanowiących grupę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w działaniach umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, m.in. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi kompetencji, kursy i staże zawodowe. Projekt trwa do końca września 2019 r.