Nabory na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - granty EFS

W dniu 25 października 2019 r. LGD ogłosiła kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów oraz z dokumentacją projektową na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: 

- Ogłoszenie o naborze nr X 2019 typ 1a i 1b - kluby samopomocy i świetlice środowiskowe

- Ogłoszenie o naborze nr XI 2019 typ 1c i 1f - kluby młodzieżowe i terapie dla rodzin

- Ogłoszenie o naborze nr XII 2019 typ 1d i 1e - aktywizacja społeczno-zawodowa i kluby pracy

- Ogłoszenie o naborze nr XIII 2019 typ 2 usługi wzajemnościowe, lider/animator, kluby seniora

- Ogłoszenie o naborze nr XIV 2019 typ 3 Ekonomia społeczna