Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR

W związku z  potrzebą zaktualizowania LSR w kontekście planowanych do osiągnięcia wskaźników  i analizą obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym znacznym spadkiem bezrobocia

 zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego LSR 2014-2020

 

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 08 listopada 2019r. do godz. 14:00 - szczegóły w Panelu Konsultacyjnym LSR 2014-2020.