Spotkanie informacyjne Granty EFS

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym LGD w dniu 05 listopada 2019 r. przeprowadziła spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania.