Szkoliliśmy jak przygotować dobry wniosek o Grant EFS

W ramach ogłoszonych naborów wniosków na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w dniu 08 listopada 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z elementami warsztatu z przygotowania wniosku o powierzenie grantu dla potencjalnych Grantobiorców. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób. Szkolenie prowadziła p. Sabina Noetzelmann. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia i skorzystania z doradztwa.