Szkolenie z animacją

5 grudnia 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla lokalnych liderów pt. "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej". Wspólnie z osobami aktywnie działającymi dla mieszkańców wsi rozmawialiśmy o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, planowanych działaniach i naborach. W części warsztatowej omawialiśmy i szukaliśmy nowych rozwiązań w zakresie  efektywności działań komunikacyjnych i środków przekazu stosowanych przez naszą LGD. Wypracowany materiał uwzględnimy w naszej ewaluacji oraz planowanych na kolejne lata działaniach komunikacyjnych. Tą część prowadzili pracownicy LGD - Katarzyna Lipowiec i Marta Litkowska.

W pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty rękodzielnicze przeprowadzone przez p. Dorotę Dębińską. W szkoleniu wzięło udział 21 osób.