Ruszają granty na inwestycje do 60 tys. Zapraszamy do konsultacji społecznych

Zapraszamy do konsultacji dokumentuKRYTERIA WERYFIKACJI/OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW”, części AKryteria weryfikacji/oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)część II. Lokalne Kryteria Wyboru (od str. 9).

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag, do 31 stycznia 2020 szczegóły Panelu Konsultacyjnym LSR