Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR 

W związku ze zmianami w Projekcie grantowym „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” m.in. w zakresie rezygnacji z zadania „kluby samopomocy i świetlice środowiskowe”, na które nie pozyskano Grantobiorców w ramach trzech naborów wniosków, nastąpiły zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach zakresu tematycznego „Ekonomia społeczna” oraz „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Dlatego

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania za pośrednictwem Panelu Konsultacyjnego

UWAGA !!! ze względu na sytuację konsultacje wyłącznie drogą mailową !