KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE

W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 wydała komunikat dotyczący wpływu koronawirusa na projekty realizowane w ramach RPO. Prosimy o zapoznanie się !!!

Treść komunikatu znajduje się pod linkiem http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat