Zakończyliśmy proces konsultacji

31-03-2020

Zakończyliśmy proces konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR) oraz Planu działania – załącznika nr 3 do LSR.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na Panelu Konsultacyjnym w zakładce Wyniki/Raporty