Działaj Lokalnie jeszcze trawa nabór

Nasz partner Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świecie "Inkubator Przedsiębiorczości" tegoroczną edycję konkursu Działań Lokalnie kierują głównie na działania w zakresie walki z epidemią i jej skutkami. Dlatego zachęcają do wdrażania takich pomysłów w planowanych działaniach.

Już aktualnie na obszarze LGD funkcjonuje kilka inicjatyw oddolnych w które włączają się mieszkańcy, KGW, Podmioty Ekonomi Społecznej, Biblioteki czy też OSP, które którzy szyją maseczki, wspierają seniorów. Projekty w ramach Działaj Lokalnie pozwolą na wsparcie tych inicjatyw. Zachęcamy.

Szczegóły na stronie http://www.dzialajlokalnie-swiecie.pl/