Dotacje dla KGW

  • Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich
  • 40 milionów złotych z budżetu państwa dla około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich
  • Dotacja w wysokości 3-5 tys. zł na koło
  • Wsparcie dla już istniejących oraz nowo zarejestrowanych KGW

źródło i szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dotacje-na-dzialalnosc-kol-gospodyn-wiejskich