Nabory na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - granty EFS

 

W dniu 18 sierpnia 2020r. LGD ogłosiła trzy nabory wniosków o powierzenie grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów oraz z dokumentacją projektowąna stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD:

- nabór XV/RPO/EFS/2020 kluby młodzieżowe

- nabór XVI/RPO/EFS/2020 aktywizacja społeczno-zawodowa

- nabór XVII/RPO/EFS/2020 usługi wzajemnościowe, samopomocowe