Podsumowanie szkolenia dla potencjalnych Grantobiorców EFS

W dniu 02 września 2020 LGD przeprowadziła szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców z warsztatem z przygotowania wniosku o powierzenie grantu (EFS) w odpowiedzi na Ogłoszenia naborów wniosków na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia.