Ogłoszenie naboru wniosków nr I/G/RPO/EFRR/2020 - Granty dla mikro i małych przedsiębiorstw

W dniu 22 października 2020 r. LGD ogłosiła pierwszy nabór wniosków na projekty inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektową na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru: I/G/RPO/EFRR/2020 

Przypominamy o spotkaniach informacyjnych w dniach 27 października 2020r. oraz 28 października 2020r., szczegóły w aktualnościach oraz w biurze LGD.