Podsumowanie spotkań informacyjnych dla potencjalnych Grantobiorców EFRR

 

W dniach od 27 października 2020r. do 28 października 2020r. LGD przeprowadziła łącznie 4 spotkania dla potencjalnych Grantobiorców, w odpowiedzi na Ogłoszenie naboru wniosków nr I/G/RPO/EFRR/2020 na wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LSR.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.