Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020

LGD co rok w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - jako Partner - organizuje wydarzenia w obszarze przedsiębiorczości. 
Tym razem ogłosimy m.in. dwa konkursy na FB oraz zrealizujemy 20 listopada Mobilny Punkt Informacyjny online.
Prosimy śledzić nasze wydarzenia i zachęcamy do udziału!