KONIEC NABORU NR I/G/RPO/EFRR/2020 

Nabór nr I/G/RPO/EFRR/2020 ogłoszony w dniu 22 października 2020 r. został zakończony.

Wyczerpane zostało 120% alokacji przewidzianej w naborze nr I/G/RPO/EFRR/2020. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w naborze. O wszelkich aktualizacjach dotyczących naboru wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną.