WYDARZENIE TEMATYCZNE

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE ONLINE Z LGD „ŚWIĄTECZNY SKRZAT”

W dniu 03.12.2020r. odbyło się wydarzenie tematyczne WARSZTATY RĘKODZIELNICZE ONLINE Z LGD„ŚWIĄTECZNY SKRZAT”,  które  w tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane zostało w mediach społecznościowych.

Celem wydarzenia było propagowanie informacji o Lokalnej Grupie Działania, wymiana doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami w celuzapewnienia stałego dostępu
do informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto przeprowadzone warsztaty są dobrym przykładem na złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR.
W ramach wydarzenia p. Dorota Dembińska – sołtys Mniszka i lider PAFW- przygotowała warsztatrękodzielniczy, na którym pokazała jak z tego co mamy w domu można przygotować świątecznego skrzata.

W ramach tego wydarzenia ogłoszony został świąteczny konkurs.Jego uczestnicynagrali filmik z tworzenia własnego skrzata. Pierwsze miejsce zajął Patryk Chojnacki.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej oraz Facebooka LGD, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje dotyczące LGD.

W przyszłym roku ogłoszony zostanie nabór wniosków w zakresie tematycznym „Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności” związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Zachęcamy do kontaktu w biurem 😊