KOMUNIKAT!

Wydłużenie terminu weryfikacji/oceny i wyboru wniosków - nabór I/G/RPO/EFRR/2020

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji/oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru numer I/G/RPO/EFRR/2020 - typ projektu: TYP 2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, maksymalnie do dnia 26 lutego 2021 r., tj. 60 dni roboczych od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru.

Przedłużenie terminu jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach ww. naboru.

Powyższa decyzja została podjęta przez Zarząd LGD na podstawie Uchwały Zarządu nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.