Drukuj
Odsłony: 66

KOMUNIKAT – granty EFS

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o zmianie treści Ogłoszeń o naborze w zakresie wydłużenia terminu składania wniosków o powierzenie grantu do dnia 11 luty 2021r. w ramach naborów:

 

1. Numer naboru: XVIII/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: C) KLUBY MŁODZIEŻOWE, F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 

2. Numer naboru: XIX/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

 

3. Numer naboru: XX/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: TYP 2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.: A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI

 

4. Numer naboru: XXI/RPO/EFS/2020 – EKONOMIA SPOŁECZNA- Typ projektu: TYP 3. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM: DZIAŁANIA ANIMACYJNE, BUDOWA I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.

 

Powyższa decyzja została podjęta przez Zarząd LGD na podstawie Uchwały Zarządu nr 7/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.