Spotkanie on line "Warsztat refleksyjny"

Zapraszamy na kolejny etap analizy procesu wdrażania i efektów realizacji LSR tzw. "Warsztat refleksyjny"👩‍💼🧑‍💼👨‍💼

Moderator spotkania przedstawi wyniki zebranych ankiet, które podczas spotkania zostaną przedyskutowane.

Termin: 16 lutego 2021r. 🙂
Forma: on line 💻💻💻💻
Czas trwania: 40 minut ⌚️⌚️⌚️⌚️
Formularz zgłoszeniowy - wypełnij i wyślij do 14 lutego br, do godz. 23:59. ❗❗❗❗❗❗

Link do prezentacji podsumowującej działania LGD:

https://prezi.com/view/vp8LsNW45k1oQ97UGLVk/...