KOMUNIKAT

LGD informuje, że uzyskała zgodę IZ RPO WK-P na zwiększenie kwoty alokacji w naborze numer XIX/RPO/EFS/2020 aktywizacja społeczno-zawodowa. W Ogłoszeniu o naborze dokonano korektę kwoty alokacji oraz zaktualizowano Zasady udzielania wsparciadla typu 1 d i 1e w ww. zakresie.