Ogłoszenie nr II/G/RPO/EFRR/2021- Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

W dniu 16 marca 2021 r. LGD ogłosiła drugi nabór wniosków na projekty inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektowąna stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: II/G/RPO/EFRR/2021