Ogłoszenie nr III/G/RPO/EFRR/2021- Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

W dniu 05 lipca 2021 r. LGD ogłosiła uzupełniający nabór wniosków na projekty inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektową na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: III/G/RPO/EFRR/2021