Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu,   ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr:

I/2021 w zakresie tematycznym Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

W ramach naboru złożony został 1 wniosek o przyznanie pomocy

II/2021 w zakresie tematycznym Działania promocyjne obszaru objętego LSR

W ramach naboru złożony został 1 wniosek o przyznanie pomocy

III/2021 w zakresie tematycznym Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

W ramach naboru złożony został 1 wniosek o przyznanie pomocy