Ogłoszenie nr IV/G/RPO/EFRR/2022- Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

W dniu 24 stycznia 2022 r. LGD ogłosiła uzupełniający nabór wniosków na projekty inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektowąna stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: IV/G/RPO/EFRR/2022