Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady

Lokalnej Grupy Działania

 „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 09:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

·      nr II/2022 w zakresie tematycznym „Rozwój przedsiębiorczości”,

W ramach naboru wniosków złożone zostały 2 wnioski o przyznanie pomocy.

·      nr III/2022 w zakresie tematycznym „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy.