Informacja z posiedzenia

Rady Lokalnej Grupy Działania

„Gminy Powiatu Świeckiego”

 

W dniu 12 kwietnia 2022r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" dokonała oceny i wyboru projektów objętych grantem, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru nr IV/G/RPO/EFRR/2022 w zakresie tematycznym: INWESTYCJE W MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA, typ: Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw.

 

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś7), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnej na stronie internetowej LGD.