W dniu 03.06.2022r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru Gminy Dragacz.

Na spotkaniu gościliśmy p. Joannę Kamińską animatorkę i specjalistkę ds. kooperatyw Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia TŁOK.

Przedstawiliśmy informację o  projektach/operacjach realizowanych dotychczas w gminie Dragacz oraz zakresy tematyczne na nową perspektywę 2021-2027.

Analizowano potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru LGD dla tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W czasie spotkania uczestnicy wypełniali ankiety związane z tematami pozwalającymi na wypracowanie podstaw do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, oraz wskazano na możliwość wypełniania ankiety elektronicznej na stronie LGD.

Dokonano wyboru osób wchodzących w skład zespołu do spraw przygotowujących Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.