Konferencja online

W dniu 08.06.2022 uczestniczyliśmy z całym naszym zespołem LGD w konferencji online dotyczącej zakresu wsparcia dla Lokalnych Grup Działania w nowym okresie programowania w ramach RLKS. Jednocześnie wyrażamy organizatorom konferencji i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu serdeczne podziękowanie za pamięć o Pani Katarzynie Lipowiec (Pani Kasi), która swoją pracą i działaniami wpisała się trwale w historię kujawsko-pomorskiego Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

LINK DO KONFERENCJI