Odbyły się kolejne spotkania konsultacyjno-informacyjne:

 

  • 30 maja 2022r.  z mieszkańcami, w Topolnie -  gminie Pruszcz
  • 02 czerwca 2022r. z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Świecie.
  • 06 czerwca 2022r. z Komendą Hufca ZHP w Świeciu.

Na spotkaniach rozmawiano o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru LGD dla tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 i wypełnianiu ankiety papierowej oraz elektronicznej na stronie LGD, związanej z tematami pozwalającymi na wypracowanie podstaw do tworzenia LSR 2021-2027.