Drukuj
Odsłony: 103

Odbyły się kolejne spotkania konsultacyjno-informacyjne:

 

Na spotkaniach rozmawiano o potrzebach rozwojowych i potencjale obszaru LGD dla tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 i wypełnianiu ankiety papierowej oraz elektronicznej na stronie LGD, związanej z tematami pozwalającymi na wypracowanie podstaw do tworzenia LSR 2021-2027.