Goście z Wyszogrodu

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z  Wyszogrodu odwiedziło w dniu 7 października naszą LGD . Realizując projekt ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich” w ramach szkolenia: "Zrównoważony rozwój gospodarczy w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne rzeki Wisły" odbyli trzydniową wizytę studyjną.

W naszej LGD gości powitał Prezes Zarządu Zdzisław Plewa, następnie spotkanie poprowadził Dyrektor Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego p. Jarosław Pająkowski, który opowiedział o walorach przyrodniczych i zasobach Parku. 

Następnie goście zwiedzili zrewitalizowany teren po jednostce wojskowej , Zamek Krzyżacki w Świeciu oraz Stary Młyn w Grucznie.