Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr III/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" w dniu 21 listopada 2017 r. dokonała oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji w zakresie tematycznym Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dostępnych na stronie internetowej LGD.

Pliki do pobrania:
Download this file (Protokół z rady III nabór0001.pdf)Protokół z posiedzenia Rady[ ]16296 kB
Download this file (lista zgodnych0001.pdf)Lista operacji zgodnych z LSR[ ]1992 kB
Download this file (lista operacji wybranych0002.pdf)Lista operacji wybranych[ ]2110 kB