„QUI-z-ES, z ekonomią społeczną na wesoło” już za nami

18 grudnia 2017 r. odbyło się emocjonujące i dynamiczne wydarzenie tematyczne, które skupiło ponad 130 osób. Wydarzenie miało na celu promocję Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR) i informowanie o naborach wniosków w ramach jej wdrażania.

Uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych w tym podmiotów ekonomii społecznej działających na obszarze LGD poprzez zorganizowany quiz oraz stoiska wystawiennicze. 

Potyczki w quizie poprzedziła prelekcja p. Igi Sypek z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Tłok z Torunia oraz prezentacja podmiotów ekonomii społecznej uczestniczących w imprezie przez prowadzącego p. Adama Pawłowskiego.  

Quiz przeprowadzono w dwóch grupach:

1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 5 drużyn 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 

• I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem 

• Zespół Szkół Menadżerskich 

Zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu o drugim miejscu zdecydował dogrywka w wyniku której II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu a III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

2. JST i NGO – 4 drużyny

• Powiat Świecki

• Gmina Pruszcz

• NGO I: Stowarzyszenie Kobiet " Amazonki" Ziemi Świeckiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu

• NGO II: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Świeciu, Fundacja Makowo Świecie, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej " Inkubator Przedsiębiorczości"  

I miejsce bezapelacyjne zajęła Gmina Pruszcz, II miejsce Powiat Świecki, o punkty zawalczyła przedstawicielka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeciu zapewniając swojej grupie III miejsce wraz z Stowarzyszeniem Kobiet " Amazonki" Ziemi Świeckiej.

Podczas imprezy dobyły się również animacje dla uczestników wydarzenia oraz zapewniono poczęstunek. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu, wspólna zabawę, wystawcom za prezentację swojej działalności. 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w 2018 roku będzie ogłaszać nabory w ramach projektu grantowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania społeczne oraz rozwój ekonomii społecznej.